Nomineringsmöte

Så var det återigen dags för nomineringsmöte igen. Presidiet och VL hade igår sin årliga upptaktsmiddag (som vanligt på egen bekostnad) och fastslog då att årets möte ska hållas tisdagen den 24 november 2015, kl 18.00, som vanligt på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, Stockholm. Porttelefon finns. Efter mötet är tanken att de som vill går vidare på någon passande lokal och kanske tar en pilsnurrs (eller två) och eventuellt även något att äta.

Det är två kategorier vars närvaro är särskilt viktig på nomineringsmötet, och det är årets aspiranter, som dels förväntas ha de bästa och mest aktuella kontakterna med kårvärlden och dels också är ansvariga för nästa års fest, och så förstås valnämnden, som har att bereda det eventuella upptagandet av de kandidater som nomineras av nomineringsmötet.

Nomineringsmötet går som vanligt till så att alla får föreslå personer som de tycker skulle vara lämpliga för inval i Seniorskollegiet. Förslagsrätt tillkommer även dem som inte har möjlighet närvara på mötet, men det är bara de närvarande som får rösta bland de föreslagna kandidaterna. De kandidater som får flest röster överlämnas sedan till valnämnden för vederbörlig prövning inför årsmötets slutliga avgörande. Tänk på att ett absolut krav för att komma ifråga för inval är att den aktiva kårkarriären är avslutad. Viktigt är också att de som nomineras är intresserade av att bli medlemmar. Trots att jag påtalade detta inför fjolårets nomineringsmöte var det ändå nominerade kandidater som vid kontakt med valnämnden visade sig antingen vara fortsatt aktiva eller inte vara intresserade, vilket skapar en massa onödigt jobb för valnämnden. Dessutom blev konsekvensen (i kombination med vissa andra omständigheter) att av tio nominerade blev det endast tre nya aspiranter, som alltså måste dra hela lasset inför nästa års fest. Lite svinn får man alltid räkna med, men av tio nominerade borde det åtminstone landa i 5-6 nya aspiranter.

Tänk också på att det underlättar avsevärt för valnämnden om den som nominerar någon har åtminstone en mailadress till vederbörande

Årsmötet hålls ju i anslutning till årsfesten, som också är en fråga att behandla på nomineringsmötet. Tema, lokal mm bestäms av arrangörerna (alltså aspiranterna), men nomineringsmötet fastställer datum för festen (inget hindrar dock givetvis att arrangörerna har några förslag på lut). Det har genom åren rått delade meningar om det är bra att festen ligger tidigt på året eller om det är bättre att den hålls något senare. Det återstår att de vad nomineringsmötet kommer fram till denna gång.

S:t Seniors’ Day

Tid: 21 mars, 17.00. Gäster välkomna från 18.00
Plats: Årsta Folkets Hus, Hjälmarevägen 28
Pris: 400kr + 100kr medlemsavgift
Betalning till: 8327-9, 913 577 628-5 (Swedbank)

Den 21 mars riktar kollegiet blicken mot den Gröna Ön i väst, och firar S:t Seniors’ Day på bästa irländska vis! Vi brakar löst i Årsta Folkets Hus (nyligen städat från leprechauner!) med årsmöte vid 17.00, och bjuder till middag med våra gäster vid 18-tiden.